VNECO12
.: Video sản xuất
.: Sảm phẩm công nghiệp
.: Sảm phẩm thương mại
.: Liên kết trang
.:. TIN TỨC TỔNG HỢP

Công đoàn EVNNPT: Chủ động phối hợp triển khai nội dung trọng tâm năm 2021Ngày 01/3/2021, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị triển khai 7 nội dung phối hợp trọng tâm năm 2021 giữa Tổng giám đốc và ban thường vụ công đoàn EVNNPT.   


Hội nghị triển khai nội dung phối hợp trọng tâm năm 2021 giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận lần lượt 7 nội dung phối hợp trọng tâm năm 2021 theo chỉ thị liên tịch số 5212/LT-EVNNPT ngày 31/12/2020 giữa Tổng giám đốc và ban thường vụ công đoàn EVNNPT. Với tinh thần trách nhiệm, hợp tác, dân chủ, cởi mở, nhiều nội dung liên quan đến quyền, lợi ích trực tiếp của người lao động được các bên trao đổi, thống nhất cao như: rà soát, bổ sung các quy định liên quan đến người lao động theo các quy định của bộ luật lao động năm 2019; tổ chức việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể của EVNNPT; thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động trong quá trình thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp; tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động; cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động; thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; tổ chức hội nghị người lao động tại các đơn vị, hội nghị đối thoại định kỳ ở các cấp năm 2021...
 
Bên cạnh đó, phối hợp tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Tổng công ty trong năm 2021; tích cực hưởng ứng thực hiện chương trình chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động; triển khai thực thi văn hóa EVNNPT; chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động; tổ chức các hoạt động an sinh, trợ giúp đối với người lao động và các hoạt động từ thiện xã hội; tổ chức các phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ cơ sở; thực hiện công tác bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức các hoạt động chăm lo, biểu dương khen thưởng con CNVCLĐ đạt giải cao trong quá trình học tập và rèn luyện; biểu dương gia đình tiêu biểu cấp Tổng công ty, giai đoạn 2016 - 2020...
 
Các đại biểu đã tập trung thảo luận việc phối hợp triển khai chủ đề năm của EVNNPT là “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”. Theo đó, nhiều nội dung triển khai sẽ gắn liền với chuyển đổi số, cụ thể: Cuộc thi truyền thống lần thứ VI của EVNNPT sẽ có tên trùng với của chủ đề năm 2021 của EVNNPT; phát động thi đua và khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số; tăng cường công tác huấn luyện ATVSLĐ và An toàn, vệ sinh viên gắn liền với quá trình chuyển đổi số...
 
Đặc biệt, theo chỉ đạo của ông Trịnh Tuấn Sơn- Chủ tịch công đoàn EVNNPT, việc tổ chức các hội thảo, các cuộc thi, hội thi, hội thao trong EVNNPT và các đơn vị trực thuộc trong năm 2021 là cần thiết, song các ban chuyên đề công đoàn EVNNPT cần chủ động tham mưu, phối hợp với các ban chức năng EVNNPT xây dựng cả hai phương án trong tình hình vẫn còn dịch COVID-19 và khi hết dịch...nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo sức khỏe, an toàn, chăm lo tốt đời sống tinh thần cho người lao động.


Các tin khác:

  • Bổ nhiệm Chủ tịch kiêm giám đốc PC Hải Phòng
  • Đan Mạch xây "đảo năng lượng xanh" đầu tiên trên giới rộng bằng 18 sân bóng
  • Đóng điện trạm biến áp 220kV Vân Phong
  • Đại học Điện lực chế tạo thành công máy trợ thở không xâm lấn đầu tiên tại Việt Nam
  • Lý giải bài toán đầu tư điện mặt trời trong thời Covid-19
  • Điện mặt trời trên mái nhà – Giải pháp tiết kiệm chi phí cho người dân
  • Một loạt nhà máy điện năng lượng mặt trời hòa lưới điện quốc gia
  • Long An: 3 trên 16 dự án điện mặt trời kịp về đích trước 30/6
  • Ứng dụng năng lượng từ thác nước nhỏ